TimeWinder 2017 - Mandag den 5. juni - 2. pinsedag - Grundlovsdag - Fars Dag

Så nåede vi frem til den sidste dag på årets TimeWinder, og det blev en dag med solskin og mange besøgende.

Alle aktiviteter, bl.a. traktortræk med en russisk tankvogn, harvning af marken med Plowing-Engines, flyopvisning m.m.

I anledning af Grundlovsdag gennemførtes også et lille grundlovsoptog til erindring om ændringen af grudloven i 1915, hvor kvinderne fik stemme- og valgret.

TimeWinder - "Palle alene i Verden" 
Spol tiden frem eller tilbage!

Afslutning på årets Timewinder

Kl. 15.30 til 16.00 kunne Søren Lindkilde afslutte årets TimeWinder
dels med en slutpræsentation af dampkøretøjer i "Ringen",
dels samling af dampkøretøjerne omkring TimeWinder-sandskulpturen.

Tre begivenhedsrige på Grønnessegårds jorde blev afsluttet med manér!

På gensyn i Pinsen, 19. - 21. maj 2018