Nyttekøretøjer

Udstillingsområdet for nyttekøretøjer byder på Veteranlastbiler, veteran-busser samt redningskøretøjer som bl.a. brandbiler, ambulancer og politibiler.

Lastbiler - store og små

I lastbilernes område vil du kunne få et indblik i bilernes udviklingen gennem tiden. Lastbilen var arbejdsplads og arbejdsredskab for mange og skulle være til nytte. Samtidig agerede bilerne også reklamesølje for vognmandsforretningerne og skulle holdes pænt. 

Gå på opdagelse blandt bilerne og spørg ind til deres historie. I teltet bydes på en lille udstilling. 

Tjek desuden i programmet, hvornår nyttekøretøjerne fremvises i "ringen". 

Søndag vil der blive udlodet en præmie til en udvalgt lastbil. Der vil blive skelet til restaurering, historien bag bilen samt fremvisning/præsentation på træffet. Præmien er sponsoreret af Danmarks Tekniske Museum og er et eksemplar af det nyudkomne tre-bindsværk: Gods på vej. 

Brand og Redning

Blandt nyttekøretøjerne hører også brandbiler, redningskøretøjer, ambulancer og politiets køretøjer. 

Brandmuseet i Frederiksværk, Odsherred brandmuseum og flere private samlere vil sammen sørge for en alsidig udstilling på området. Dernæst følger de militære redningskøretøjer som bl.a. dansk militærhistorisk køretøjsforening stiller med. Også inden for de militære køretøjer udstiller en lang række private samlere. 

 

 

De nyttekøretøjer, der udstilles på TimeWinder, er fra perioden op til og med 1975, idet festivalens fokusperiode er de 100 år for industrialiseringens guldalder i Danmark: 1875-1975