Dampmaskiner på TimeWinder 2019

Dampmaskine-udstillere fra England, Holland og Sverige

TimeWinders fokus på 100 års mekanik- og kulturhistorie betyder også at dampmaskinen ikke er til at komme udenom.

Dampmaskinen holdt længe sin førerposition når det gjaldt opgaver der krævede kræfter. F.eks ved transport af tunge genstande på landevej eller som leverandør af drivkraft til savværker, tærskeværker eller stenknusere ved vejbygning.

På TimeWinder vil du finde både den lille maskine til landevejstransport, landbrugets dampdrevne maskiner og også de såkaldte lokomobiler: Disse var stationære dampdrevne ’motorer’ og når de skulle flyttes måtte hesten spændes for! Der er ikke mange dampmaskiner bevaret i Danmark i funktionsklar stand. Derfor har TimeWinder måtte udenlands for at kunne tilbyde en bred udstilling af dampmaskiner. 

Lørdag formiddag, 8. juni, vil en udvalgt skare af dem futte til Sølager på et såkaldt *Road-Run’ for dampmaskiner. Her vil de nuppe Columbus færgen over til Kulhuse for et kort visit i Hornsherred.

Gå på opdagelse blandt de maskiner der kan opleves på TimeWinder 2019 her: 

_______________

Stanley dampbil - The Mountain Wagon fra 1915

Stanley Mountain Wagon 1915 (nybygget)

En ting vi tit elsker med gamle maskiner, er deres historier, som kan være ret fantastiske og at kunne fortælle dem videre. Men med denne maskine er der ikke meget historie at snakke om. Den blev nemlig køreklar i februar 2019! Den er bygget af Roel Rasker fra Holland. Han var på TimeWinder 2018 med sin nyrestaureret 1907 Stanley Steamer, og begyndte straks efter på et nyt projekt. Teknisk set er det en restaurering, men i virkeligheden er der snarere tale om en nybygning! Roel har baseret projektet på et originalt hollandsk men meget rustent chassis, for ikke at skulle igennem ny typegodkendelse som nybygning for at dampbilen kan godkendes til vejkørsel i Holland. Resultatet er en splinterny 10 personers Mountain wagon, med en lille 20 hk dampmaskine 'i maven'. Han havde egentlig sat 2 år af til projektet, men hans imponerende ihærdighed og dedikerede arbejde gør at han nu, lidt over 5 måneder efter projektets opstart kommer til TimeWinder med sin kone Nina og sin hund, for at vise denne yderst unikke bil frem.

Se projektforløbet - klik her  

Kvikke Stanley-brødre

Blandt de berømteste dampbilkonstruktører er tvillingebrødrene Stanley, som blev født i 1849 i staten Maine, USA. I 1896 så brødrene Stanley for første gang en bil og mente, at det kunne de gøre bedre. I 1897 byggede de derfor deres egen bil, den første dampbil, "Stanley Steamer". Den blev drevet af en tocylindret dampmotor og var på sin tid en sensation. Allerede i 1899 producerede brødrene 200 biler om året.

Hastighedsrekord på 315 km/t - i 1907...

I 1906 byggede brødrene racerbilen "Stanley Rocket" til racerkøreren Fred Marriot. Bilen mindede lidt om en omvendt kano. Ikke desto mindre nåede den i en farttest en hastighed på 204 km/t.

I 1907 prøvede Marriot igen. Da bilen nåede en hastighed på 315 km/t, løftede den sig fra jorden, faldt ned og blev slået i stykker. Fred Marriot blev hårdt kvæstet. Stanley-brødrene var rystede over hændelsen og forsøgte aldrig siden at slå rekorden.


Foden damplastbil fra 1907

Sveriges ældste lastbil - Foden damplastbil 1907

Denne sjove kombination af damptraktor og lastbil, var et helt nyt koncept i begyndelsen af 1900-tallet. I stedet for de store og dyre vejlokomotiver, var de mindre, nemmere at køre, og det indbyggede lad gjorde at man ikke behøvede en vogn bagpå. Det blev hurtigt en del af gadebilledet som datidens ”varevogne” for mindre firmaer osv. Denne ”Folden steam lorry” er bygget i England i 1907, af Foden som var dominerende på markedet og solgt til Sverige, hvor den officielt blev indregistreret som ”lastbil”. Dette gør den til den ældste lastbil i landet! Maskinen er i dag, sammen med over 200 andre dampmaskiner, en del af Rubens Maskinhistoriska Samlingar, som ligger i Götene, Sverige. Folkene bag samlingen går højt op i at bevare fortidens maskiner og teknik.


Minneapolis Landbrugstraktor. USA. Bygget: 1911

Fra Holland deltager et savværk trukket af amerikanskbygget dampmaskine på hele 16 tons bygget i 1911.

Minneapolis er designet som en landbrugstraktor til det amerikanske marked. Det er måske det der gør at den er lidt større i sammenligning med europæiske damptraktorer. Damptraktoren blev bygget i 1911 af America Minnesota Minneapolis Threshing Machine Company. Den nuværende ejer købte maskinen i 2008 i England. Der er fremstillet nye rør og rørplade hos et engelsk firma. I 2009 kom maskinen til Holland og har gennemgået en såkaldt kedeltest af Lloyds. Maskinen er testet til et maksimalt tryk på 9 bar.

På TimeWinder vil dampmaskinen trække en gammel rammesav fra 1930. Savbænken er beregnet til at save tømmer op til planker og bjælker. Saven blev bygget i 1930 af Kirchner fra Leipzig. 

Både maskine og sav ejes i dag af en hollandsk familie. Far, mor og datter + svigersøn glæder sig til at fremvise maskinen og savværket i Danmark.


Keck Gonnerman Co. Bygget: 1913

Fra Holland deltager et savværk trukket af amerikanskbygget dampmaskine på hele 16 tons bygget i 1913.

Mærke: Keck Gonnerman Co. Bygget: 1913

Maskinen er blot en blandt fem af denne type bygget af Keck Gonnerman Co. Maskinen blev bestilt den 26. november 1912 og leveret til Elias S.Kemper, Indiana, 2. juni 1913. Elias skulle bruge maskinen som trækkraft til diverse landbrugsrelaterede opgaver på sin gård. Efter anden verdenskrig blev maskinen gemt væk af frygt for at den skulle kræves indleveret til jern-genbrug grundet i materialemanglen efter krigen. Efter krigen kom maskinen til at arbejde med vejanlæg, hvor den indtil 60'erne trak en vejhøvl. I 1990 blev den solgt til en samler i Florida. I 2003 fik maskinen ny kedel, røgkammer, nye gear og også ny træbaldakin. Maskinen ejes i dag af en hollandsk familie. Far, mor og datter + svigersøn glæder sig til at fremvise maskinen og savværket i Danmark.


Aveling og Porter 1929

Dampmaskinen "Laura" vejer 8 tons og er bygget i 1929. 

Maskinen kom til Danmark i 1997 og gennemgik efterfølgende en 10 år lang restaurering hvor den bl.a. fik ny kedel. Maskintyper som Laura er bygget til brug for landbrugsdrift. Her kunne dampkraften både anvendes til simpel transport, men også som drivkraft til f.eks et tærskeværk, savværk eller andet. Det store svinghjul kan påmonteres en drivrem der så kan trække forskelligt maskineri. Ofte rejste disse maskiner rundt fra gård til gård og medbragte en skurvogn til det medrejsende mandskab. "Laura" medbringer skurvognen "Rokke" fra 1925, hvor Laura's nuværende danske ejere: Helge og Heidi bor, når de er på træf. 


Nichols & Shepard Vej-lokomotiv, 1918

Kullbygdens Lantbruksmsueum  besøger Danmark med denne amerikansk byggede dampmaskine fra 1918. Maskinen er fremstillet i Michigan USA. Den har 20 hk på trækstangen og 70 hk på drivrem.  Maskinen blev renoveret i årene 2011-2012 af Kullabygdens Lantbruksmuseum og renoveringen tog cirka 2000 timer.


Wallis & Steevens, 3 ton. Bygget 1903

Hvorfor er den så lille?  

Det engelske design af dampmaskiner til landevejstransport blev først rigtig effektivt i 1880'erne. Dog var brugen til godstransport begrænset af at loven krævede en mand med et rødt flag der skulle gå foran dampkøretøjet. I 1896 vedtoges en lov der tillod køretøjer med en vægt på mindre end 3 tons at køre uden flagmand. Som følge heraf udviklede Wallis & Steevens denne lille dampmaskine. Allerede i 1903 blev der dog slækket på lovkravet og man tillod maskiner op til 5 tons. Det var således i en forholdsvis kort periode at det gav mening at producere denne "ned-vejede" dampmaskine til vejtransport.  

Goliath! 

Goliath! er en blandt 5 bevarede af denne type damptraktor. Igennem mange år (faktisk har maskinen haft flere aktive år som "pensionist" og samlerobjekt, end den havde i ordinær drift) ejedes maskinen af det engelske ikon indenfor damp-entusiastverdenen: Giles Doc Romaines. I dag ejes maskinen af en fond, der har til formål at støtte nye upcomming dampentusiaster og give unge muligheden for at lære om dampmaskinens fortræffeligheder. Det er Doc's børnebørn og familier, der kommer til TimeWinder og viser maskinen frem for os der. 


Marshall lokomobil 1916

Dette er et 4NP lokomobil, dvs. om 13 hk. Lokomobilet blev som nyt leveret til en ejendom i Småland, hvor det trak et lille tærskeværk. Efter denne æra blev maskinen solgt til en maskinforhandler i Göteborg, hvor den stod i et par år. Forhandleren solgte derefter maskinen til en værksted i Köpinge Broen i Skåne. Der blev kedlen brugt til at levere damp til opvarmning af træ og bøje forskellige træprofiler. Maskinen selv blev brugt sidste gang engang i 30'erne mens kedlen altså fik et langt længere 'arbejdsliv'. Den sidste gang lokomotivet blev kedelinspiceret var 1963.

I 1985 blev maskinen reddet fra ophugning da huset skulle nedrives. På dette tidspunkt manglede både hjul og aksler, men nye identiske er blevet fundet og påmonteret så lokomobilet nu er intakt og klart til museumsdrift.


Burrell Traction Engine, bygget i 1909

Maskinens første ejer var Hr. Stearn fra Sheepcotes Hall, Stowmarket der købte maskinen 13. august 1909 for £584,10 :-)

I 1930'erne blev den solgt videre til Overman Sons & Co hvor den også kom til at slutte sit arbejdsliv. Da skrotmanden flere år senere kom for at hente hende og to andre dampmaskiner var hun sunket ned i mudderet og stod så fast at skrotmanden opgav. De to andre maskiner var ikke nær så heldige :-(

I 1960'erne blev hun købt af TC Fensom & Sons of St Albans, der fik fjernet hende fra mudderet efter en del besvær! John Robins ejede hende fra 1967 til 2003 og deltog i mange engelske træf hvor han kørte til og fra træf på landevejen for egen damp. I de sidste år af hans ejerskab blev maskinen gennemrestaureret og den stod "som ny" i specialudstillingen om Burrell i år 2000 på Great Dorset Steam Fair. Maskinen overgik til de nuværende ejere i 2005, Jane & Tim Mayhew fra Salisbury. Vi glæder os til at se dem i Danmark!


Allchin ½ skala model. 2007

Damptraktoren "Lillebror" er en danskbygget kopi i halv størrelse af den engelskbyggede landbrugstraktor af mærket: Allchin. Den originale maskine findes stadig bevaret og i køreklar stand i England. Allchin "Royal Chester" er bygget i 1925 som en landbrugstraktor. 

Modellen her er bygget af en dansk smed, Erik Rothmann. Maskinen blev færdig i 2007 og Erik byggede på den i hele 28 år! Til gengæld fremstillede han alle delene selv. Maskinen ejes i dag af familien Lindkilde.


Lokomobil. Ransomes, Sims & Jefferies 1919

Lokomobilet er fremstillet i 1919 hos den engelske maskinfabrik Ransomes, Sims & Jefferies i Ipswich. Denne type lokomobil var en transportabel dampmaskine, der blev brugt som kraftmotor til at trække andre maskiner som f.eks. tærskeværk og brændeflækker. Dette lokomobil har tilhørt Knuthenborg. Istandsat i 2004/2005 af Lokomobilets Venner fra Frilandsmuseet i Maribo. 

Når lokomobilet skulle bruges, blev det trukket til stedet af heste. Her blev den maskine, lokomobilet skulle drive, sat til. Nu kunne fyrbøderen tænde op under lokomobilets kedel. Efter en times tid var dampen oppe, og lokomobilet var klar til dagens arbejde. Af sikkerhedsmæssige årsager var det kun særlige fyrbødere, der måtte betjene lokomobilet. Fyrbøderen var ofte en populær mand hos børnene. For når kedlen var i gang, stegte han gerne børnenes medbragte æbler på lokomobilet.

Museets lokomobil blev købt af Knuthenborg Gods omkring 1920, og de følgende ca. 25 år indgik lokomobilet i godsets drift. Brugen af dampkraft i godsdriften var ikke nyt på Knuthenborg. Allerede i 1870 var lensgreve Eggert Christopher Knuth blandt de første til at benytte dampkraft i dansk landbrug, da han købte et lokomobil til damppløjning.


5" Damplokomotiv, type 55

5" Damplokomotiv Type 55

Model er fra Tyskland og har kørt i Knuthenborg Safaripark.

Nuværende ejere har haft maskinen siden 2009. Modellen bliver brugt som havebanelokomotiv og fungere fuldstændig som de 'rigtige damplokomotiver - blot i en noget mindre udgave. 

Familien har sporanlæg rundt om hele deres parcelhus, så lokomotivet kører ofte gæster en tur inden middagen sættes på bordet! 

Mærke / Brand:Zimmermann

Årgang / Year: Bygget 1992 - men originalen er tilbage fra damplokomotivernes storhedstid


S/S Skjelskør

S/S Skjelskør er bygget i 1915 på J. Ring Andersens Staalskibsværft på Frederiksøen i Svendborg, til ruten mellem Skælskør og øerne Agersø og Omø. 

Skibstype: Isforstærket last og passagerskib. Klasse: Bureau Veritas. Fra september 1963 Direktoratet for Statens Skibstilsyn, senere Søfartsstyrelsen. Tonnager: 49,25 BRT - 20,36 NRT. Målt i 1964. Fart: ca. 9,5 knob. Dødvægt: 17 tons. Deplacement fuldlastet: 83 tons.

Skibet ejes og drives i dag af Foreningen til gamle Skibes Bevarelse. www.dampskib.dk. Til daglig ligger skibet i Frederikssund. 

Damperen sejler ture på Roskilde Fjord i forbindelse med TimeWinder. Læs mere her

Køb billet til dampskibsejlads