For militær-historiske grupper eller aktører / For military history groups or actors

Anmod om at blive aktør i den militær-historiske lejr:

Militærhistorisk aktør / Military history actors