Komitéen TimeWinder

FORMÅL

Komitéen har til formål, på almennyttigt grundlag, at støtte initiativer som udbreder interessen for at bevare historisk mekanik og teknik i en funktionsdygtig stand med henblik på at viderebringe historien om tidligere tiders tekniske formåen, herunder den industrielle kulturarv, til et bredt publikum

gennem

  • afholdelse af arrangementer hvor almenheden oplyses via generel levende historieformidling,
  • at støtte aktiviteter der fremmer bevarelse af den mekaniske og tekniske kulturarv,

samt

  • at støtte restaureringsprojekter der bevarer genstande i funktionsklar stand med henblik på fremvisning og demonstrering for det brede almene publikum.

Komitéens medlemmer:

Dorthe Lindkilde, formand

Michael Deichmann, næstformand

Lizzi Jensen, bestyrelsesmedlem

Magni Østergaard Larsen, bestyrelsesmedlem

Dorthe Larsen, bestyrelsesmedlem

Peter Balslev

 

Carsten Olsen

Søren Lindkilde

Ditlev Hasselbalch

Ann-Louise Hasselbalch

Klaus Præst Jaqué

Kontakt Komiteen pr. mail: komiteen@timewinder.dk

(Mailen sendes i kopi til samtlige komité-medlemmer)