buy university essay online high school student essays professional resume writing services 2014 term paper order title page for term paper

Komitéen TimeWinder

FORMÅL

Komitéen har til formål, på almennyttigt grundlag, at støtte initiativer som udbreder interessen for at bevare historisk mekanik og teknik i en funktionsdygtig stand med henblik på at viderebringe historien om tidligere tiders tekniske formåen, herunder den industrielle kulturarv, til et bredt publikum

gennem

  • afholdelse af arrangementer hvor almenheden oplyses via generel levende historieformidling,
  • at støtte aktiviteter der fremmer bevarelse af den mekaniske og tekniske kulturarv,

samt

  • at støtte restaureringsprojekter der bevarer genstande i funktionsklar stand med henblik på fremvisning og demonstrering for det brede almene publikum.

Komitéens medlemmer:

Dorthe Lindkilde, formand

Michael Deichmann, næstformand

Lizzi Jensen, bestyrelsesmedlem

Magni Østergaard Larsen, bestyrelsesmedlem

Dorthe Larsen, bestyrelsesmedlem

Peter Balslev

 

Carsten Olsen

Søren Lindkilde

Ditlev Hasselbalch

Ann-Louise Hasselbalch

Klaus Præst Jaqué

Kontakt Komiteen pr. mail: komiteen@timewinder.dk

(Mailen sendes i kopi til samtlige komité-medlemmer)